Esmaõppe algastme koolitus 720€

Hind sisaldab teooriaõpet Liikluslab.ee keskkonnas, pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitust ja  algastme libedaraja riskivältimise koolitust ( Pärnus ). Ei sisalda 16 tunnist esmaabikoolitust.